حداقل
خبر

چهارمین دوره ازهمایش خودروهای کلاسیک درپارک ملت برگزارشد

 بیش از 6000 نفرازشهروندان ازنمایشگاه خودروهای کلاسیک  بازدید کردند

به گزارش روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهرچهارمین دوره ازهمایش خودروهای کلاسیک درپارک ملت برگزارشد.
فاطمه ذبیح پورمسئول روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر دراین برنامه عنوان داشت:
 با توجه به استقبال شهروندان ازاین نمایشگاه ،امسال نیزبا همت هییت خودروهای کلاسیک شهرستان بهشهراین برنامه برای چهارمین بار درپارک ملت با حضور بیش از 70 خودرو ازمازندران ، گلستان و سمنان برگزار شده است.
وی ادامه داد:
قدیمی ترین خودرو دراین نمایشگاه مربوط به 47 سال گذشته بوده که شرکت کنندگان با شعارخودرو کلاسیک من فرسوده نیست  ،توانستند نسبت به جذب بیش از 6 هزارشهروند، خودروهای خود را درمعرض دید تماشاگران قرار دهند.
روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر
نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر