حداقل
خبر

روز نظافت در تقویم شهروندی

شهروندان و هنرمندان یاوران پاکبانان شدند

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر، به مناسبت 25 اسفند روزنظافت ،هنرمندان ،شهروندان ، شهرداران مدرسه به عنوان یاوران پاکبانان به نظافت شهروهمچنین نسبت به اجرای برنامه های فرهنگی و هنری اقدام کرده اند.
فاطمه ذبیح پورمسئول روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر دراین برنامه اعلام داشتند:
در کناراجرای این برنامه که با همت شهروندان ودوستداران محیط زیست صورت پذیرفته اين اقدام مي‌تواند علاوه بركمك به نظافت شهري گامي براي پذيرش مسئوليت شهروندي درشهرباشد وبه شهروندان این آگاهی را القا نموده که شهرهمان خانه شهروندان محسوب خواهد شد.
وی ادامه داد:
درواقع ابلاغ پیامهای فرهنگی درقالب این نگاه جديد براي تحول درسبك زندگي شهرنشینی است كه سايه روشن‌هاي زندگي شهري را مشخص مي‌كند تدبيروتدوين براي اينگونه حرکات مي‌تواند حساسيت شهروندان را نسبت به موضوع ريختن زباله وآلوده‌سازي شهربالا برده تا تفكر «شهرما خانه ماست» وپاكسازي وپاكيزگي را به شهرومحله بازگرداند ونتيجه اين حركت اقدام آموزش همگاني دركنارتقويت احساس مسئوليت فردي و جمعي است كه نتايج آن به من و شما بازخواهد گشت.
روابط عمومی شهرداری وشهرداری بهشهر

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر