حداقل
خبر

جشن استقبال از نوروز در بنای تاریخی چشمه عمارت برگزار شد

شهرداران شهر با کاشت درخت به استقبال نوروزمیروند


به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی بهشهر،جشن استقبال ازنوروزدربنای تاریخی چشمه عمارت با حضورشهروندان ودانش آموزان مدرسه رشد همراه با اجرای برنامه های بومی ومحلی برگزارشد. دراین برنامه دانش آموزان و شهرداران مدرسه نسبت به کاشت ،آموزش ونگه داری ازدرختان اقدام ،همچنین دراین برنامه نسبت به برپایی نمایشگاههای مختلف صنایع دستی ،غذاهای سنتی ،نوروزخوانی و ... اقدام شده است.
گفتنی است این برنامه در بنای تاریخی چشمه عمارت برگزار شده است.
روابط عمومی شهرداری وشورای اسلامی بهشهر

نوشتن یک نظر

نام:
ایمیل:
نظر:
افزودن نظر